პაატა ცაგარეიშვილი, ვის მივცეთ პრემია

757

პრეზენტაციიდან შეიტყობთ, თუ რა კავშირი არსებობს ადამიანის ცოდნასა და მის მიერ შესასრულებელ ამოცანებს შორის, რაც დაგეხმარებათ წახალისების მეთოდების სწორად გამოყენებაში. ანუ, თქვენ ყოველთვის ზუსტად გეცოდინებათ, პასუხი კითხვაზე  – ვის მივცეთ პრემია?