მენეჯმენტი

ჰენრი ფორდის რჩევები მენეჯმენტთან დაკავშირებით

ცნობილია, რომ ჰენრი ფორდი პროდუქციას განუწყვეტლივ აიაფებდა, თუმცა ხარისხს ამაღლებდა. ფორდის გადაწყვეტილებები გასაოცრად ზუსტი და მოზომილი იყო. მისი პრინციპები, და შესაბამისად, მისი რჩევები მენეჯმენტთან დაკავშირებით, არც დღეს კარგავს აქტუალობას. გაეცანით ავტომობილების მეფის რჩევებს და მიხვდებით, თუ რატომ გაითქვა სახელი მსოფლიოში...
00:20:01

დავით გოგიჩაიშვილი, ბავშვი – უკეთესი მენეჯერი

ვიდეოდან გაიგებთ: რაში მდგომარეობს ბავშვური აზროვნების პლიუსები? რატომ იღებენ ბვშვები უფრო თამამ გადაწყვეტილებებს? რა ეკონომიას უკეთებს კრეატიული თანამშრომელი ორგანიზაციას? რატომ ასაქმებს ბავშვურად მოაზროვნე მენეჯერი უფრო მეტ ხალხს, ვიდრე მთავრობა? ვინ არიან ყოჩაღი მენეჯერები? რატომ არის ბავშვი - უკეთესი მენეჯერი?
00:17:09

ალექსანდრე ჯეჯელავა, ოპტიმალური მდგომარეობის მოდელი

ვიდეოდან გაიგებთ: როგორ მუშაობს კარგი მენეჯერი? როგორ უნდა მოიქცეს თანამშრომელი როდესაც რთულ დავალებებს ავალებენ? როგორი თანამშრომელი ხარ – მიძინებული, ყველაფრით უკმაყოფილო თუ მხოლოდ მატერიალური მოთხოვნები გაინტერესებს? როგორია ადამიანის ოპტიმალური მდგომარეობის მოდელი?

სწორი მოტივაცია – თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძველი

რაში გამოიხატება ე.წ. სწორი მოტივაცია და რატომ არის ის თანამედროვე მენეჯმენტის საფუძველი? ამ კითხვებს, ყველაზე დასაბუთებულად პასუხობს პოზიტიური ფსიქოლოგია, კერძოდ კი, ამერიკელი ფსიქოლოგის, მიჰაი ჩიკსენთმიჰაის თეორია „დინება“ (The Flow, by Mihaly Csikszentmihalyi), რომელიც კარგა ხანია თანამედროვე მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი გახდა...
00:09:30

პაატა ცაგარეიშვილი, ვის მივცეთ პრემია

პრეზენტაციიდან შეიტყობთ, თუ რა კავშირი არსებობს ადამიანის ცოდნასა და მის მიერ შესასრულებელ ამოცანებს შორის, რაც დაგეხმარებათ წახალისების მეთოდების სწორად გამოყენებაში. ანუ, თქვენ ყოველთვის ზუსტად გეცოდინებათ, პასუხი კითხვაზე  - ვის მივცეთ პრემია?

პოპულარული

რიჩარდ სენტ ჯონი – წარმატება განგრძობითი მოგზაურობაა

ვიდეოდან გაიგებთ: რას ნიშნავს მდიდრების დეპრესია; რატომ არის წარმატებიდან ფსკერამდე ერთი ნაბიჯი; რა უნდა გავაკეთოთ, რომ არ დაგვემართოს მდიდრების...