სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია

Students and Entrants Promotion International Association

ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია. დაარსდა 2014 წლის 12 ნოემბერს, ქ. თბილისში

SEPIA

SEPIAმისია

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობა განათლების მიღების, პროფესიის არჩევის, კარიერის დაგეგმვისა და კარიერული განვითარების მიმართულებით, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული ინსტრუმენტების გამოყენებით

SEPIAხედვა

2023 წლისთვის ასოციაციას შექმნილი აქვს ქართულენოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც ერთ ვებგვერდზე აგენერირებს ინფორმაციას სტუდენტთა და აბიტურიენტთათვის საჭირო საგანმანათლებლო და გასართობი რესურსების, სერვისებისა და აქტივობების შესახებ. 2025 წლისთვის ასოციაციას შექმნილი აქვს ქართულენოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტებსა და აბიტურიენტებში 21-ე საუკუნის უნარების განვითარებას

SEPIA

მიზნები

აკადემიური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

Our team of highly trained doctors, with countless hours of experience, is here to give you the best medical service possible

პროფესიული განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

General dentistry covers a wide range of procedures. The goal of general dentistry is to remove all disease from your mouth

ფინანსური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

Whatever your plan is, our state of the art equipment makes it simple for our team to make it a reality, just as you desire

ბიზნეს განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

Having a dental emergency can be a very traumatizing experience, that's why our medical staff is ready to help 24-7

პროექტები

for highest patient demands, tailored for each case

dental exams

You need a clinic where you can have regular check-ups, routine cleaning, precise medical diagnosis and repairment

cavity fillings

Weather is a small dot on the surface or a deep cavity, we can fix it in a session or a maximum of two visits for complicated cases

implant dentistry

We can say that implant dentistry benefits patients a great deal. We offer full service on placing all types of dental implants

root canals

When tooth decay gets too advanced, the procedure involves cleaning the inside of the roots to avoid infection and complications

მხარდამჭერები

for highest patient demands, tailored for each case

tooth whitening

Our team of highly trained doctors, with countless hours of experience, is here to give you the best medical service possible

dental brackets

Our orthodontst is here to help patients obtain the best smiles available, with modern braces and a vast experience

under sedation

Sometimes sedation is mandatory, so we can apply it to the more sensitive patients, normally small children or anxious individuals

radiology service

Our team of highly trained doctors, with countless hours of experience, is here to give you the best radiology service possible

პარტნიორობა

Highly trained professionals ready to provide the best treatment, be gentle and give you a pleasant experience

Alex Hayes

Oral Health Therapist

Amazing specialist in promoting oral health and disease prevention

Brooke Turner

Orthodontist

She uses her special skills to give beautiful smiles to our happy patients

Paul Thompson

Cosmetic Dentist

Our veteran dental specialist, experienced in all dentistry fields

Jane Watkins

Dental Nurse

Always assisting our doctors, allowing them to show their greathest potential

კონტაქტი

მისამართი

თბილისი, ჯანსუღ კახიძის ქუჩა N7

მობილური

+995(557)055333

ელ-ფოსტა

info@sepia.ge
info@enebi.ge