სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია

Students and Entrants Promotion International Association

ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია. დაარსდა 2014 წლის 12 ნოემბერს, ქ. თბილისში

SEPIAმისია

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობა განათლების მიღების, პროფესიის არჩევის, კარიერის დაგეგმვისა და კარიერული განვითარების მიმართულებით, საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული ინსტრუმენტების გამოყენებით

SEPIAხედვა

2023 წლისთვის ასოციაციას შექმნილი აქვს ქართულენოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც ერთ ვებგვერდზე აგენერირებს ინფორმაციას სტუდენტთა და აბიტურიენტთათვის საჭირო საგანმანათლებლო და გასართობი რესურსების, სერვისებისა და აქტივობების შესახებ. 2025 წლისთვის ასოციაციას შექმნილი აქვს ქართულენოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტებსა და აბიტურიენტებში 21-ე საუკუნის უნარების განვითარებას

მიზნები

ფრომალური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

სასკოლო, პროფესიული და აკადემიური განათლების სისტემა, დასაქმების შესაძლებლობები

არაფორმალური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

ფორმალური განათლების მიღმა შეძენილი გამოცდილება და ამ გამოცდილების აღიარება

ფინანსური განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

პირადი და ბიზნეს ფინანსების მართვა, კარგი და ცუდი სესხი, დანაზოგი, პასიური შემოსავალი

სამეწარმეო განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

ბიზნეს იდეის მოფიქრება, ბიზნეს-გეგმის შედგენა, საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებები

პროექტები

სტუდენტის ბლოგი

პირველი ქართული ბლოგი სტუდენტებისა და აბიტურიენტებისთვის

ინტელექტუალური ოლიმპიადა

პირველი ქართული ოლიმპიადა 21-ე საუკუნის უნარების განვითარებისთვის

მხარდამჭერები

[gslogo id=52]

კონტაქტი

მისამართი

თბილისი, ჯანსუღ კახიძის ქუჩა N7

მობილური

+995 (551) 02 22 44

ელ-ფოსტა

info@sepia.ge
info@enebi.ge
info@StudentBlog.ge