პროფესიების აღწერა

სხვა პროფესიების აღწერასა და სასწავლებლების ჩამონათვალს გაეცანით აქ:

00. ზოგადი პროგრამები და კვალიფიკაციები;
01. განათლება;
02. ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
03. სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა, ინფორმაცია;
04. ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი;
05. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა, სტატისტიკა;
06. ინფორმაცია და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები;
07. ინჟინერია, წარმოება და შენებლობა;
08. აგრარული მეცნიერებები, მეტყევეობა, მეთვზეობა და ვეტერინარია;
09. ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
10. მომსახურება/სერვისი.

© განათლების ხარისხისა და განვითარების ეროვნული ცენტრი.

SEPIA
SEPIA
მასალის ავტორია სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია (SEPIA).