ბიზნეს ეთიკა და ბიზნესის მართვა

ბიზნეს ეთიკა და ბიზნესის მართვა

SEPIA
SEPIA
მასალის ავტორია სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია (SEPIA).