სატრანსპორტო მომსახურება

სატრანსპორტო ლოგისტიკის ოპერატორი

პროფესიის ზოგადი დახასიათება ლოგისტიკის, როგორც დარგის დანიშნულებაა მზა პროდუქციის, მასალებისა და ნედლეულის მიწოდების უზრუნველყოფა, მათი წარმოების ადგილიდან საბოლოო მოხმარების ადგილამდე. ლოგისტიკა ასევე მოიცავს მგზავრთა გადაყვანასაც. საერთო ჯამში, შეიძლება ითქვას, რომ ლოგისტიკის მთავარი მიზანია მომხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილება შრომითი და მატერიალური რესურსების მინიმალური დანახარჯებით. ლოგისტიკა,...

პოპულარული

რიჩარდ სენტ ჯონი – წარმატება განგრძობითი მოგზაურობაა

ვიდეოდან გაიგებთ: რას ნიშნავს მდიდრების დეპრესია; რატომ არის წარმატებიდან ფსკერამდე ერთი ნაბიჯი; რა უნდა გავაკეთოთ, რომ არ დაგვემართოს მდიდრების...