ექსკურსია ინგლისურ ენაზე

+995 (557) 05 53 33 
info@sepia.ge

Facebook


Youtube


Instagram


Google-plus

ENEBI.GE

ექსკურსიები ინგლისურ ენაზე

– ჯგუფში 3-5 მსმენელი!!!
– კვირაში 2-ჯერ, ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1:30 საათი!!!
– საკუთარ პროფესიაზე ძალიან შეყვარებული მასწავლებლები!!! 😉 
– გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!!!

სტანდარტული ფასი ერთ ენაზე: თვეში 120 ლ.
სტუდენტური ფასი ერთ ენაზე: თვეში 90 ლ.
აქცია *
23 მარტის ჩათვლით სწავლის დაწყების შემთხვევაში, სწავლის საფასური შეადგენს:

ერთ ენაზე: თვეში 80 ლ.
ორ ენაზე: თვეში 130 ლ.

* აქცია ვრცელდება როგორც სტუდენტებსა და აბიტურიენტებზე, ისე ყველა დაინტერესებულ პირებზე!!!2531923


რეგისტრაცია

– ჯგუფში 3-5 მსმენელი!!!
– კვირაში 2-ჯერ, ერთი მეცადინეობის ხანგრძლივობა 1:30 საათი!!!
– საკუთარ პროფესიაზე ძალიან შეყვარებული მასწავლებლები!!! 😉 
– გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი!!!

სტანდარტული ფასი ერთ ენაზე: თვეში 120 ლ.
სტუდენტური ფასი ერთ ენაზე: თვეში 90 ლ.
აქცია *
23 მარტის ჩათვლით სწავლის დაწყების შემთხვევაში, სწავლის საფასური შეადგენს:

ერთ ენაზე: თვეში 80 ლ.
ორ ენაზე: თვეში 130 ლ.

* აქცია ვრცელდება როგორც სტუდენტებსა და აბიტურიენტებზე, ისე ყველა დაინტერესებულ პირებზე!!!2531923


რეგისტრაცია

ჩვენი მისამართი:
თბილისი, ჯანსუღ კახიძის ქუჩა N7, მარჯანიშვილის მეტროსთან
(მეტროში თუ ამოხვალ, მარჯვნივ წამოდი და პოლიციის პირდაპირ ჩასახვევში ჩამოდი)

ENEBI.GE-ის მსმენელები უფასოდ
დაესწრებიან კურსს 
“როგორ ვიაზროვნოთ ინგლისურად?”


რეგისტრაცია

საბანკო რეკვიზიტები:
ბანკის კოდი: TBCBGE22 (სს “თიბისი ბანკი”)
მიმღები: ააიპ – “სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია”
ანგარიში: GE18TB7332936080100003 
დანიშნულება: თქვენი სახელი, გვარი და ენა, რომლის სწავლასაც აპირებთ ჩვენთან


© 2015-2018, ააიპ – „სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია – SEPIA“

+995 (592) 92 50 25; +995 (557) 05 53 33 
info@sepia.ge

Facebook


Youtube


Instagram


Google-plus

www.sepia.ge