რამოდენიმე კარგი კაცი / A FEW GOOD MEN

ფილმიდან შეიძლება ვისწავლოთ:

  1. როდის ხდები ძლიერი და როდის ხარ სუსტი;
  2. რა უნარები გაყალიბებს, როგორც პროფესიონალს;
  3. რას ნიშნავს იყო კონკურეტუნარიანი;

IMDb 7.7/194K
ფილმის ნახვა: რამოდენიმე კარგი კაცი

SEPIA
SEPIA
მასალის ავტორია სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია (SEPIA).