ტრენერის შესახებ – პაატა ცაგარეიშვილი

+995 (592) 92 50 25; +995 (557) 05 53 33 
info@sepia.ge
ტრენერის შესახებ

პაატა ცაგარეიშვილი
ეკონომიკის დოქტორი, 
საქართველოს ბიზნესის აკადემიის (SBA) ასოცირებული პროფესორი, 
ტრენერთა საერთაშორისო კლუბის სერტიფიცირებული ტრენერი.

განათლება

ბაკალავრიატი
(საბაჟო საქმის მენეჯერი)

მაგისტრატურა
(ბიზნესის მართვის მაგისტრი)

დოქტორანტურა
(ეკონომიკის დოქტორი)

სამუშაო გამოცდილება

როგორც დაქირავებული
როგორც ბიზნესმენი

ტრენინგები

რას ნიშნავს იყო
დაქირავებული თანამშრომელი


მალე…

რას ნიშნავს იყო 
ბიზნესმენი

შეამოწმე შენი ბიზნეს იდეა
პრაქტიკაში

© 2015-2018, ააიპ – „სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია – SEPIA“

+995 (592) 92 50 25; +995 (557) 05 53 33 
info@sepia.ge

Facebook


Youtube


Instagram


Google-plus

www.sepia.ge