ფილმიდან გაიგებთ:

  1. რა გზის გავლა შეიძლება დაგჭირდეს იდეიდან – წარმატებულ ბიზნესამდე;
  2. რა შედეგი შეიძლება მოგიტანოს მოთმინების უნარმა;
  3. რა რისკებთან არის დაკავშირებული უნიკალური იდეის განვითარების ეტაპები.

IMDb 6.6/101K
ფილმის ნახვა: ჯოი