რეკომენდატორი

(+995) 557 05 53 33   info@sepia.geდასაქმება

სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაციაში
სასწავლო ცენტრის რეკომენდატორი
მოთხოვნები
 1. კითხვა: დიპლომი და სამუშაო გამოცდილება მომეთხოვება?
  პასუხი: არა.
 2. კითხვა: ტესტირება და გასაუბრება მექნება?
  პასუხი: არა.
 3. კითხვა: სწავლაში შემეშლება ხელი?
  პასუხი: არა.
 4. კითხვა: სად უნდა ვიმუშაო?
  პასუხი: სამუშაო ადგილს ირჩევ შენ.
 5. კითხვა: რა მევალება?
  პასუხი: მსმენელების მოყვანა სასწავლო ცენტრში.
ანაზღაურება
 1. კითხვა: თვეში რამდენი მექნება ხელფასი?
  პასუხი: თუ მოიყვან 30 მსმენელს, შენი ხელფასი მოცემულ თვეში იქნება 600 ლარი.
 2. კითხვა: თუ ვერ შევძელი 30 მსმენელის მოყვანა, ან თუ 30-ზე მეტი მოვიყვანე, მაშინ რამდენს გადამიხდით?
  პასუხი: შენს მიერ მოყვანილი მსმენელების რაოდენობა გამრავლდება 20-ზე. მაგალითად, თუ მოიყვან თვეში:
  10 მსმენელს, შენი ხელფასი იქნება – 10*20=200 ლარი;
  25 მსმენელს, შენი ხელფასი იქნება – 25*20=500 ლარი;
  40 მსმენელს, შენი ხელფასი იქნება – 40*20=800 ლარი;
  50 მსმენელს, შენი ხელფასი იქნება – 50*20=1000 ლარი და ა.შ.


რეგისტრაცია

© 2015-2017, ააიპ – „სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია – SEPIA“

www.sepia.ge