ინტელექტუალური ბიზნეს ოლიმპიადა – იბო

+995557055333   info@sepia.ge

Facebook


Youtube


Instagram


Google-plus

01. თამაშის წესები
02. მხარდამჭერები და მოკლე ისტორია

© 2016, ოლიმპიადის ავტორია ააიპ – „სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია – SEPIA“

+995 (557) 05 53 33   info@sepia.ge

Facebook


Youtube


Instagram


Google-plus

www.sepia.ge