მინი ბოსი

    20

    ბიზნეს სკოლა მინი ბოსი.
    პროექტი – ინტელექტუალური ბიზნეს ოლიმპიადა

    მასალის ავტორია სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია (SEPIA).