1. შეცდომაა – დეღეგე, სწორია – დღგ;
  2. შეცდომაა – დამატებითი ღირებულების გადასახადი, სწორია – დამატებული ღირებულების გადასახადი.

ერთად ვისწავლოთ საგადასახადო კანონმდებლობა!