დავით გოგიჩაიშვილი, ბავშვი – უკეთესი მენეჯერი

1642

ვიდეოდან გაიგებთ:

  • რაში მდგომარეობს ბავშვური აზროვნების პლიუსები?
  • რატომ იღებენ ბვშვები უფრო თამამ გადაწყვეტილებებს?
  • რა ეკონომიას უკეთებს კრეატიული თანამშრომელი ორგანიზაციას?
  • რატომ ასაქმებს ბავშვურად მოაზროვნე მენეჯერი უფრო მეტ ხალხს, ვიდრე მთავრობა?
  • ვინ არიან ყოჩაღი მენეჯერები?
  • რატომ არის ბავშვი – უკეთესი მენეჯერი?