ნია გუგუნავა

(+995) 557 05 53 33   info@sepia.ge

Facebook


Youtube


Instagram


Google-plus

მასწავლებლის გვერდი

დამსაქმებელი: სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია

თვის მუშაობის შედეგები, 2018 წ.

პოზიცია: უცხო ენის მასწავლებელი

 

© 2015-2017, ააიპ – „სტუდენტთა და აბიტურიენტთა ხელშეწყობის საერთაშორისო ასოციაცია – SEPIA“

www.sepia.ge